Tu dowiesz się:

Co to jest karta obserwacyjna i do czego służy.
Jak notować obserwacje na karcie obserwacyjnej.
Jak interpretować wyniki na karcie.

Karta obserwacyjna

Aby lepiej zrozumieć własny cykl powinnaś zacząć prowadzić własną kartę obserwacji cyklu miesiączkowego. W tym celu otwórz i wydrukuj poniższą kartę dostępną na naszej stronie.
1.Kliknij na poniższy link
2.W menu przeglądarki (okna) wybierz Plik->Drukuj lub wciśnij jednocześnie "Ctrl" i "P"
Karta obserwacji cyklu Poniżej znajduje się karta obserwacji z większą rozległością temperatur od 35,7 do 37,5
Karta obserwacji cyklu
Poniżej znajduje się przykładowa i wypełniona karta obserwacji cyklu.
Przykladowa karta
Następnie uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i instrukcje. Pamiętaj, że dopiero wnikliwa obserwacja minimum 6 cykli miesiączkowych da Ci pewność co do momentu występowania dni płodnych oraz niepłodnych. Powyższa karta służy do prowadzenia obserwacji cyklu jest pomocna w przypadku antykoncepcji naturalnej jak i w przypadku starania się o dziecko w celu lepszego poznania momentu owulacji i zachodzących w jej trakcie zmian w organiźmie kobiety.

Jak notować obserwacje na karcie obs.?

Temperatura

W pierwszym wierszu karty w polu data wpisujemy dzień kalendarzowy wystąpienia pierwszego dnia cyklu. Każda karta obserwacyjna jest do jednego dnia cyklu. W polu żółtym czyli w wierszu drugim notujemy temperaturę ciała kobiety, mierzoną najlepiej dokładnym rtęciowym termometrem. Ważne jest aby po wybraniu miejsca i termometru do mierzenia zachować również ten sam czas trzymania termometru w danym miejscu gdyż wszelkie odstępstwa od tego mogą zakłócić nam mocno wyniki. W jednym cyklu musimy dokonywać pomiaru w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Cykle do interpretacji wspólnej np. sześcio miesięcznej powinny mieć również te same warunki pomiarów. Mamy do wyboru 3 miejsca mierzenia:
- usta (pomiar pod językiem)
- pochwa (najbardziej dokładny odczyt)
- odbyt

Czas mierzenia temperatury w zależności od termometru i miejsca mierzenia:

Termometr rtęciowy - standardowy
- pochwa lub odbyt - co najmniej 5 minut,
- usta - 10 minut

Termometr rtęciowy owulacyjny
- pochwa lub odbyt - 2 minuty
- usta - 4 minuty

Termometr elektroniczny z dokładnością do 0,01°C
Można wykonywać pomiar termometrem elektronicznym jednakże może on dawać niemiarodajne wyniki. Zalecany jest dwukrotny pomiar po przebudzeniu się, dla ujednolicenia wyników.

UWAGA! Przy pomiarze końcówka termometru powinna być otoczona błoną śluzową ze wszystkich stron.
WAŻNE! Pomiar temperatury musi być robiony stale o tej samej godzinie rano, koniecznie przed wstaniem z łóżka tuż po przebudzeniu się przynajmniej po 4 godzinnym nieprzerwanym śnie! Jeśli mierzymy temperaturę o innej godzinie niż zaplanowana to:
- Jeżeli pomiaru dokonujemy WCZEŚNIEJ od ustalonej przez siebie godziny to dodajemy 0.05°C do wyniku pomiaru za każde 30 min przyspieszenia.
- Jeżeli pomiaru dokonujemy PÓŹNIEJ od ustalonej przez siebie godziny to odejmujemy 0.05°C do wyniku pomiaru za każde 30 min opóźnienia.

Obserwacja śluzu szyjkowego

W wierszu o tytule Krwawienia/Plamienia zapisujemy informację o występującej miesiączce lub innych plamieniach mających miejsce podczas cyklu.
W wierszach dotyczących śluzu szyjkowego notujemy odczucia i wygląd śluzu.
Odczucia - czyli to co odczuwamy w danym dniu odnośnie śluzu szyjkowego, czy jest wrażenie śliskości(ślisko), mokrości(mokro), wilgotności(wilgotno) czy suchości(sucho). Odczucia mogą się nie pokrywać z zaobserwowanymi znakami, dlatego też tak ważne jest podczas obserwacji i notatek zachować niezależnośc wobec pozostałych obserwacji w tym dniu i notować bezwzględnie to co nam się wydaje, a nie to co powinno się nam wydawać. Odczucia co do śluzu najlepiej notować po całym dniu, ze względu na różną szybkość jego wydzielania.
Wygląd - obserwacje dotyczące wyglądu śluzu czyli tego czy on jest gęsty, lepki, rozciągliwy (przezroczysty) lub rwisty (mętny) powinno się dokonywać po całodziennej obserwacji. Wygląd śluzu niepowinno się badać na podstawie pozostałości na majtkach. Najlepiej przyłożyć do ujścia pochwy papier toaletowy i zbadać jego konsystencję. Rozciągliwość śluzu należy mierzyć na podstawie najbardziej możliwego rozciągnięcia śluzu. Przyjmuje się, że wraz z przybliżaniem się do owulacji śluz powinien być bardzo rozciągliwy conajmniej na kilka centymetrów.

Obserwacja szyjki macicy

W wierszu dotyczącym szyjki macicy zapiski sporządzamy na podstawie namacalnego badania wejścia do macicy. Przed badaniem należy umyć ręce najlepiej szarym mydłem i palcem wskazującym lub środkowym namacać ujście szyjki macicy w pochwie. Notujemy:
- pozycję rozwarcia szyjki macicy: otwarta, zamknięta.
- twardość: miękka, twarda

Wiersze :Ból owulacyjny/napięcie w piersiach/współżycie

W wierszu dotyczącym bólu owulacyjnego zapisujemy mogący towarzyszyć owulacji ból owulacyjny. Ból owulacyjny występuje około połowy cyklu jest to ból podbrzusza o różnym charakterze, może to być odczucie krótkiego kłucia. Ból ten nie jest długotrwały zazwyczaj występuje w ciągu maksymalnie kilku godzin w ciągu dnia, zawyczaj jednego.Ból ten występuje jedynie u 40% kobiet, można go poczuć podczas niedelikatnych szybkich ruchów ciała.
W wierszu o tytule "napięcie w piersiach" zapisujemy powstałe odczucie, które możemy sprawdzić poprzez dotknięcie piersi.

W wierszu "współżycie" zapisujemy dzień w którym odbyliśmy stosunek seksualny.

Jak interpretować wyniki na karcie?

Temperatura

Sprawdź czy na wykresie z temperaturą znajduje się "skok temperatury". Dzień przed skokiem temperatury zaznacz na wykresie literką S. Jeżeli znalazłaś skok, to sprawdź, czy przed skokiem jest minimum 6 temperatur niższych, ponumeruj je. Jeżeli jest to możesz wykreślić linię pokrywającą (linia pozioma przeprowadzona nad niskimi temperaturami) wzdłuż całego wykresu. Teraz ponumeruj 3 temperatury wyższe (nad linią pokrywającą).Pierwszy dzień po skoku temperatury zaznacz na wykresie numerem 1, drugi dzień po skoku numerem 2 oraz trzeci dzień po skoku numerem 3. Po tych 3 dniach przyjmuje się, że następuje okres niepłodny, dlatego też pomocne jest narysowanie po tych 3 dniach pionowej kreski oddzielającej okres płodny od niepłodnego. Temperatura po okresie "szczytu" i 3 dniach powinna z początku być dość wysoko i z chwilą zbliżania się do miesiączki powinna się stopniowo obniżać. WAŻNE! Temperatury mogą zostać zakłócone przez przeziębienie, zmianę klimatu, itp.

Śluz szyjkowy

Gdy skończy nam się miesiączka powinniśmy zacząć obserwować śluz obecny w szyjce macicy. Obserwację śluzu powinniśmy dokonywać poprzez dotknięcie papierem toaletowym ujścia pochwy i zbadać jego konsystencję. W pierwszych dniach cyklu powinniśmy odczuwać suchość w pochwie, jednakże jeśli ktoś ma krótki cykl, a owulacja występuje zaraz po miesiączce to może mieć nawet zaraz po miesiączce śluz wilgotny i rozciągliwy oznaczający rozpoczęcie procesu owulacji i obecność dni płodnych.Z reguły jednak następuje niewielki odstęp pomiędzy miesiączką a owulacją i obecnością dni płodnych u kobiety, dlatego też w pierwszych dniach po miesiączce powinno nie być śluzu wcale lub powinno być go mało. Wraz z następnymi dniami ilość śluzu będzie się zwiększać, a jego konsystencja zmieniać na bardziej rozciągliwą. Z początku śluz jest nierociągliwy, gęsty oraz może być delikatnie lepki. Odczucia w tym okresie to sucho lub wilgotno. W momencie gdy śluz zmienia swoją konsystencję na bardziej rozciągliwą, nie jest mętny, ale za to jest przejrzysty/przezroczysty, mówi się tutaj o podobieństwie do białka kurzego to oznacza to rozpoczęcie dni płodnych. Odczucia, które kobieta odczuwa w tym okresie to mokro i ślisko. Ostatni dzień w którym występuje śluz płodny uznawany jest za "szczyt" oznaczany na wykresie z temperaturą literką "S".

Szyjka macicy

W czasie miesiączki niedokonujemy badania szyjki, jest to zresztą bezcelowe, gdyż głównym celem badania szyjki macicy jest upewnienie się czy potwierdza objawy/oznaki uchwycone za pomocą temperatury i śluzu co do rozpoczęcia owulacji. Ujście szyjki macicy w dniu owulacji jest otwarte po to by wypuścić uwolnioną komórkę jajową gotową do zapłodnienia oraz aby wpuścić oczekujące na wejście plemniki. W początkowej fazie cyklu, a więc zaraz po miesiączce szyjka jest twarda i zamknięta. W trakcie zbliżania się do owulacji szyjka macicy mięknie i otwiera się na "przybyszów". Dzień "szczytu" w obserwacji szyjki macicy jest dniem w którym jest ona najbardziej otwarta oraz najbardziej miękka. Od tego dnia kolejno numerujemy poszczególne dni od 1 do 3.
UWAGA!Bardzo Ważne! Powyższe obserwacje temperatury, śluzu i szyjki macicy mogą różnie wskazywać rozpoczęcie i zakończenie dni płodnych. Dlatego też ZAWSZE w interpretacji musimy brać pod uwagę aż 3 obserwacje łącznie i kierować się według tej, która wystąpiła najpóźniej. Najpewniejszym wskaźnikiem w tych obserwacjach jest obserwacja szyjki macicy, gdyż właśnie jej otwarcie się zwiastuje wypuszczenie komórki jajowej, inne wskaźniki mogą zostać łatwo zakłócone przez przeziębienia, zmiany klimatu, stres, zakażenia dróg rodnych. Wiem z doświadczenia, że interpretacja wszystkich obserwacji jest często bardzo kłopotliwa i niedokładna, dlatego tak ważne jest aby przeprowadzić conajmniej 6 pełnych cykli pomiarów aby zrozumieć jak funkcjonuje nasz organizm. Nie jest to łatwe, ale warto.